«Μεθοδολογικές συμπεριληπτικές προσεγγίσεις στην ξενόγλωσση τάξη»

Επιμορφωτική δράση από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Γαλλικής του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής σε συνεργασία με το 1ο και το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά με τίτλο:
«Μεθοδολογικές συμπεριληπτικές προσεγγίσεις στην ξενόγλωσση τάξη»

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση σε Συνάντηση εργασίας Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων Σαλαμίνας

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ60 του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Φωτεινή Αζναουρίδου σε συνεργασία με την Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου και με την Προϊσταμένη του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πειραιά (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ευσταθία Ηλιοπούλου, προσκαλούν τους/τις Διευθυντές/ντριες και τους/τις Προϊσταμένες των σχολικών μονάδων Σαλαμίνας

Διαβάστε Περισσότερα

Συνάντηση εργασίας Προϊσταμένων και Διευθυντών σχολικών μονάδων Περάματος

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ60 του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Κυριακή Μέλλιου σε συνεργασία με την Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου και με την Προϊσταμένη του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πειραιά (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ευσταθία Ηλιοπούλου, προσκαλούν τους/τις Προϊσταμένες και Διευθυντές των σχολικών μονάδων Περάματος

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση Εκπαιδευτικών ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής

Η επιμορφωτική ημερίδα διοργανώνεται από τον Παναγιώτη Παππά (Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής), σε συνεργασία με τον Γεώργιο Μπαλαμώτη (Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης), την Ευσταθία Ηλιοπούλου (Προϊσταμένη του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά), τον Νικόλαο Παπαδόπουλο (Προϊστάμενο του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά) και τον Νικόλαο Χρυσάγη (Εκπαιδευτικό Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής, Φυσικοθεραπευτή).

Διαβάστε Περισσότερα

Επιμορφωτική Ημερίδα Εκπαιδευτικών Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ70, Έξαρχος Ιωάννης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων της E΄ & ΣΤ΄ τάξης (και των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης) των Σχολείων παιδαγωγικής κι επιστημονικής του ευθύνης, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Μπαλαμώτη(PhDMSc) και την Προϊσταμένη του 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά, κ. Ευσταθία Ηλιοπούλου σε Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση σε Ημερίδα «Καλές Πρακτικές Αγωγής Υγείας στα σχολεία της Δυτικής Αττικής με βάση την Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής – Γραφείο Αγωγής Υγείας, ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ), συνδιοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: «Καλές Πρακτικές Αγωγής Υγείας στα σχολεία της Δυτικής Αττικής με βάση την Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση» 

Διαβάστε Περισσότερα