Συνάντηση εργασίας των Δειυθυντών Σχολικών Μονάδων που υπάγονται στο 2ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πειραιά

Το 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής σε συνεργασία με το 2ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πειραιά (Κ.Ε.Σ.Υ.) δια του ΣΕΕ Eιδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, κ. Γ. Μπαλαμώτη, του ΣΕΕ Αειφορίας κ. Α. Μανδρίκα και των παιδαγωγικά και επιστημονικά υπεύθυνων ΣΕΕ ΠΕ70: κκ. Φ. Εγγλέζου, Ι. Έξαρχου, Μ. Καλαματιανού και της προϊσταμένης του 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά, κ. Έφης Ηλιοπούλου προσκαλούν τους διευθυντές των σχολικών μονάδων

Διαβάστε Περισσότερα