Συνάντηση εργασίας Προϊσταμένων και Διευθυντών σχολικών μονάδων Περάματος

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ60 του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Κυριακή Μέλλιου σε συνεργασία με την Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου και με την Προϊσταμένη του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πειραιά (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ευσταθία Ηλιοπούλου, προσκαλούν τους/τις Προϊσταμένες και Διευθυντές των σχολικών μονάδων Περάματος

οι οποίες εμπίπτουν στην παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη των Σ.Ε.Ε. και υπάγονται στο 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. σε συνάντηση εργασίας με θέμα:  «Πλαίσιο συνεργασίας των σχολικών μονάδων με το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά».

Η συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος (Καραολή & Δημητρίου 25, Πέραμα 188 63, τηλ. 2104410633), ώρα 11:50 – 14:00 μ.μ.

Στόχος είναι η συνάντηση να συμβάλλει στην ενημέρωση των Προϊσταμένων για τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό της πολυδιάστατης υποστήριξης του  Κ.Ε.Σ.Υ.  στο έργο των σχολικών μονάδων και στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού ευθύνης του. Επιπλέον, θα συζητηθούν ρεαλιστικές προτάσεις ενταξιακής εκπαίδευσης.