Πρόσκληση σε Συνάντηση εργασίας Διευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων Σαλαμίνας

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ60 του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Φωτεινή Αζναουρίδου σε συνεργασία με την Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου και με την Προϊσταμένη του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πειραιά (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ευσταθία Ηλιοπούλου, προσκαλούν τους/τις Διευθυντές/ντριες και τους/τις Προϊσταμένες των σχολικών μονάδων Σαλαμίνας

οι οποίες εμπίπτουν στην παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη των Σ.Ε.Ε. και υπάγονται στο 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. σε συνάντηση εργασίας με θέμα:  «Πλαίσιο συνεργασίας των σχολικών μονάδων με το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά».

Η συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 στο

4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας (Θέμιδος 99, Παλούκια 189 00, τηλ. 210 4651 116), ώρα 11:50 – 14:00.

Στόχος είναι η συνάντηση να συμβάλλει στην ενημέρωση των Διευθυντών/ντριών για τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό της πολυδιάστατης υποστήριξης του  Κ.Ε.Σ.Υ.  στο έργο των σχολικών μονάδων και στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού ευθύνης του. Επιπλέον, θα συζητηθούν ρεαλιστικές προτάσεις ενταξιακής εκπαίδευσης.