Αρχική

Οδηγός Οργάνωσης

Οδηγός Οργάνωσης Γ΄Λυκείου

Οδηγός Μαθησιακής και Ψυχολογικής οργάνωσης για μαθητές της Γ΄Λυκείου ενόψει των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οδηγός Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Οδηγός Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.

Ο Οδηγός Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης προσβλέπει στην αρμονική ενδοοικογενειακή αρμονία και συνύπαρξη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το 2ο ΚΕΣΥ Πειραιά, με έδρα τον Πειραιά, είναι σε πλήρη λειτουργία.

Η κατάθεση αιτημάτων για αξιολόγηση από τους γονείς/κηδεμόνες γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία κατόπιν τηλεφωνικού ραντευού κάθε Τρίτη & Πέμπτη 12:00 έως 15:00, είτε ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο.


Λίγα λόγια …

Το Σχολείο σήμερα, καλείται να διαχειριστεί στο μαθητικό πληθυσμό του και μαθητές με Εδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρία, καθώς και μαθητές αλλοδαπούς και πρόσφυγες.

Ο έγκαιρος και έγκυρος εντοπισμός των Δυσκολιών Μάθησης, για την σωστή πλαισίωση, τόσο των ίδιων των μαθητών, όσο και των οικογενειών τους, είναι επιβεβλημένος.

Η αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών μοντέλων και προσεγγίσεων, η ανάπτυξη των κοινωνικο-συναισθηματικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, ο ρόλος των εμπλεκόμενων στη μαθησιακή διαδικασία που επαναπροσδιορίζεται και χρήζει ενίσχυσης μέσω των Δομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης , εκτιμάται αναγκαίος για την άρση των εμποδίων μάθησης των μαθητών.

Η Οργανωτική και Λειτουργική Διαφοροποίηση της διδασκαλίας, τα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως εργαλείο μάθησης και επικοινωνίας, καθώς και η Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, είναι ακρογωνιαίοι λίθοι για τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση που προσβλέπει στον Κοινωνικό, Λειτουργικό και Γνωστικό Εγγραμματισμό των ατόμων, με απώτερο σκοπό την αρμονική Κοινωνική Συνύπαρξη σε μια Αλληλέγγυα /Συμπεριληπτική Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και περιθωριοποιήσεις.

Δρ. Ευσταθία (Έφη) Ηλιοπούλου

Προϊσταμένη 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά