Αρχική

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ΠΕΙΡΑΙΑ εγκαθίσταται στο κτήριο επί της οδού Γρ. Λαμπράκη αρ.122 στον Πειραιά, πλησίον ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
Έως την ολοκλήρωση της εγκατάστασης στο νέο κτήριο, εν αναμονή του νέου εξοπλισμού γραφείων, οι διαδικασίες Αξιολόγησης πραγματοποιούνται στο κτήριο της οδού Παπαστράτου 14 .

H τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία στο νέο κτήριο, είναι εφικτή. Τηλέφωνο Γραμματείας 210 4121095


Αιτήματα γονέων δια ζώσης γίνονται δεκτά στον 6ο όροφο της υπηρεσίας μας τις ημέρες Δευτέρα & Πέμπτη από τις 12.00 έως και τις 15.00.


Υποστηρικτικό & Ενημερωτικό Υλικό


Λίγα λόγια …

Το Σχολείο σήμερα, καλείται να διαχειριστεί στο μαθητικό πληθυσμό του και μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρία, καθώς και μαθητές αλλοδαπούς και πρόσφυγες.

Ο έγκαιρος και έγκυρος εντοπισμός των Δυσκολιών Μάθησης, για την σωστή πλαισίωση, τόσο των ίδιων των μαθητών, όσο και των οικογενειών τους, είναι επιβεβλημένος.

Η αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών μοντέλων και προσεγγίσεων, η ανάπτυξη των κοινωνικο-συναισθηματικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, ο ρόλος των εμπλεκόμενων στη μαθησιακή διαδικασία που επαναπροσδιορίζεται και χρήζει ενίσχυσης μέσω των Δομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, εκτιμάται αναγκαίος για την άρση των εμποδίων μάθησης των μαθητών.

Η Οργανωτική και Λειτουργική Διαφοροποίηση της διδασκαλίας, τα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως εργαλείο μάθησης και επικοινωνίας, είναι ακρογωνιαίοι λίθοι για τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση που προσβλέπει στον Κοινωνικό, Λειτουργικό και Γνωστικό Εγγραμματισμό των ατόμων, με απώτερο σκοπό την αρμονική Κοινωνική Συνύπαρξη σε μια Αλληλέγγυα /Συμπεριληπτική Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και περιθωριοποιήσεις.

Δρ. Ευσταθία (Έφη) Ηλιοπούλου

Προϊσταμένη 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά