Αρχική

Προσέλευση πολιτών στο 2ο ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 5138, 5 11 2021 και έως νεοτέρας το κοινό εισέρχεται κατόπιν ραντεβού και υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

α)πιστοποιητικού εμβολιασμού

β)πιστοποιητικού νόσησης, ή

γ) βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapidtest)

ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test)

Κατά την προσέλευση και παραμονή όλων στο χώρο του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά, τηρούνται απαρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και ειδικότερα η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται:
α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστκών προβλημάτων και
β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για Σχολικές Μονάδες και Πολίτες:
Η υποβολή αιτημάτων και η αποστολή των εγγράφων για τις διαδικασίες Αξιολόγησης γίνεται ηλεκτρονικά στον υπηρεσιακό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 2kesypeiraxiol@sch.gr.

Το 2ο ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά, με έδρα τον Πειραιά, είναι το Προσωπικό του, που βάσει του θεσμικού του ρόλου παρέχει Συμβουλευτική και Υποστήριξη σε κάθε πολίτη της περιοχής ευθύνης του : Εκπαιδευτικούς-Ε.Ε.Π-Μαθητές-Γονείς. Ειδικότερα:

Στο 2ο ΚΕΔΑΣΥ Πειραιά, τις εργάσιμες ημέρες, σε καθημερινή βάση, υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία Επιστημονικού Προσωπικού που με υψηλό αίσθημα ευθύνης, στις τηλεφωνικές γραμμές 210 4121095 και 210 4121034 από τις 8.00 έως τις 16.00 παρέχει την αποκλειστική, αλλά και ταυτόχρονα άμεση και αποτελεσματική εξ αποστάσεως συμβουλευτική & πολυσχιδή υποστήριξη, ώστε να θεωρείται δεδομένη η εχεμύθεια που πρέπει να τηρείται και η προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τον κώδικα δεοντολογίας .

Διαδικασία Υποβολής Αιτημάτων


Υποστηρικτικό & Ενημερωτικό Υλικό


Λίγα λόγια …

Το Σχολείο σήμερα, καλείται να διαχειριστεί στο μαθητικό πληθυσμό του και μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρία, καθώς και μαθητές αλλοδαπούς και πρόσφυγες.

Ο έγκαιρος και έγκυρος εντοπισμός των Δυσκολιών Μάθησης, για την σωστή πλαισίωση, τόσο των ίδιων των μαθητών, όσο και των οικογενειών τους, είναι επιβεβλημένος.

Η αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών μοντέλων και προσεγγίσεων, η ανάπτυξη των κοινωνικο-συναισθηματικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, ο ρόλος των εμπλεκόμενων στη μαθησιακή διαδικασία που επαναπροσδιορίζεται και χρήζει ενίσχυσης μέσω των Δομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, εκτιμάται αναγκαίος για την άρση των εμποδίων μάθησης των μαθητών.

Η Οργανωτική και Λειτουργική Διαφοροποίηση της διδασκαλίας, τα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως εργαλείο μάθησης και επικοινωνίας, είναι ακρογωνιαίοι λίθοι για τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση που προσβλέπει στον Κοινωνικό, Λειτουργικό και Γνωστικό Εγγραμματισμό των ατόμων, με απώτερο σκοπό την αρμονική Κοινωνική Συνύπαρξη σε μια Αλληλέγγυα /Συμπεριληπτική Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και περιθωριοποιήσεις.

Δρ. Ευσταθία (Έφη) Ηλιοπούλου

Προϊσταμένη 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά