Αρχική

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για Σχολικές Μονάδες και Πολίτες:
Η υποβολή αιτημάτων και η αποστολή των εγγράφων για τις διαδικασίες Αξιολόγησης-Γνωμάτευσης γίνεται ηλεκτρονικά στον υπηρεσιακό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 2kesypeiraxiol@sch.gr.
Τα αιτήματα για Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και η διαδικασία διαχείρισής τους γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον υπηρεσιακό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 2kesypeirsep@sch.gr.

Το 2ο ΚΕΣΥ Πειραιά, με έδρα τον Πειραιά, είναι το Προσωπικό του και η Αλληλεγγύη που επιδεικνύει, εν μέσω κρίσης για τη Δημόσια Υγεία, σε κάθε πολίτη της περιοχής ευθύνης του, βάσει του θεσμικού του ρόλου : Εκπαιδευτικούς-Ε.Ε.Π-Μαθητές-Γονείς.

Στο 2ο ΚΕΣΥ Πειραιά, τις εργάσιμες ημέρες, σε καθημερινή βάση, υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία Επιστημονικού Προσωπικού που με υψηλό αίσθημα ευθύνης,στις τηλεφωνικές γραμμές 210 4121095 και 210 4121034 από τις 8.00 έως τις 16.00 παρέχει την αποκλειστική, αλλά και ταυτόχρονα άμεση και αποτελεσματική εξ αποστάσεως συμβουλευτική & πολυσχιδή υποστήριξη, ώστε να θεωρείται δεδομένη η εχεμύθεια που πρέπει να τηρείται και η προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τον κώδικα δεοντολογίας των Κ.Ε.Σ.Υ. .

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι η προστασία και η πρόληψη αποτελεί ατομική ευθύνη του καθενός, η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού έως νεοτέρας απόφασης, θα γίνεται για τις διαδικασίες Αξιολόγησης- Γνωμάτευσης, έκδοσης και επίδοσης των Εκθέσεων Αξιολόγησης-Γνωμάτευσης. Το κοινό, για οποιοδήποτε άλλο επείγον ζήτημα, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα μέτρα για τον covid 19, θα εξυπηρετείται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Κατά την προσέλευση και παραμονή όλων στο χώρο του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ Πειραιά, τηρούνται απαρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και ειδικότερα η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική.

Διαδικασία Υποβολής Αιτημάτων


Υποστηρικτικό & Ενημερωτικό Υλικό


Λίγα λόγια …

Το Σχολείο σήμερα, καλείται να διαχειριστεί στο μαθητικό πληθυσμό του και μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρία, καθώς και μαθητές αλλοδαπούς και πρόσφυγες.

Ο έγκαιρος και έγκυρος εντοπισμός των Δυσκολιών Μάθησης, για την σωστή πλαισίωση, τόσο των ίδιων των μαθητών, όσο και των οικογενειών τους, είναι επιβεβλημένος.

Η αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών μοντέλων και προσεγγίσεων, η ανάπτυξη των κοινωνικο-συναισθηματικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, ο ρόλος των εμπλεκόμενων στη μαθησιακή διαδικασία που επαναπροσδιορίζεται και χρήζει ενίσχυσης μέσω των Δομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης , εκτιμάται αναγκαίος για την άρση των εμποδίων μάθησης των μαθητών.

Η Οργανωτική και Λειτουργική Διαφοροποίηση της διδασκαλίας, τα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως εργαλείο μάθησης και επικοινωνίας, καθώς και η Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, είναι ακρογωνιαίοι λίθοι για τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση που προσβλέπει στον Κοινωνικό, Λειτουργικό και Γνωστικό Εγγραμματισμό των ατόμων, με απώτερο σκοπό την αρμονική Κοινωνική Συνύπαρξη σε μια Αλληλέγγυα /Συμπεριληπτική Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και περιθωριοποιήσεις.

Δρ. Ευσταθία (Έφη) Ηλιοπούλου

Προϊσταμένη 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά