Βιωματικό σεμινάριο για την Αξιοποίηση της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης στη σχολική κοινότητα

Το 2ο ΚΕΣΥ Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης & ΑΑΔ του ΟΚΑΝΑ, το 6ο & 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής και την Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής συνδιοργανώνουν εξαήμερο (3 διήμερα) βιωματικό σεμινάριο στο μοντέλο της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης με θέμα: «Αξιοποίηση της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης στη σχολική κοινότητα» .

Διαβάστε Περισσότερα