Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Στην ευθύνη του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά βρίσκονται οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής, γενικής και ειδικής αγωγής των Δήμων: Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κορυδαλού,Περάματος,Τροιζηνίας καθώς και τα σχολεία Σαλαμίνας, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων
Οι γονείς/κηδεμόνες του μαθητή/τριας, που φοιτά στα σχολεία Περιοχής Ευθύνης του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά.

Επίσης οι Φορείς ή τα άτομα που, είτε με Εισαγγελική εντολή, είτε με απόφαση Δικαστηρίου, τους έχει δοθεί η επιμέλεια. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζουν τα ανάλογα έγγραφα.

Στα γραφεία του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Πειραιά Γρ. Λαμπράκη 122, Πειραιάς, ΤΚ 185 32 κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 10η Ιουλίου εκάστου έτους. από 11:00 έως 14:00.Για συνεχή ενημέρωση, παρακαλούμε ενημερωθείτε στην αρχική σελίδα μας “ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ” Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων/κηδεμόνων από τη νησιωτική χώρα και την Τροιζηνία, τα αιτήματα σε ατομικό επίπεδο μπορούν να υποβληθούν και μέσω των σχολικών μονάδων όπου φοιτούν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4823/21, με τη συγκατάθεση και των δύο γονέων/κηδεμόνων..
Ο γονέας/κηδεμώνας δίνει ένα σύντομο ιστορικό σε Κοινωνικό Λειτουργό και προσκομίζει αντίγραφα προηγούμενων γνωματεύσεων, εφόσον υπάρχουν.
Για την περίπτωση υποβολής αιτήματος αξιολόγησης, εκ μέρους των γονέων ή κηδεμόνων, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, ζητεί από τη σχολική μονάδα περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή/τριας (βλ. οδηγίες ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ). Σχετικά, δίνεται στο γονέα έγγραφο, το οποίο με ευθύνη του, δίνεται στο Διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας και τα προαναφερόμενα διαβιβάζονται από τη σχολική μονάδα στην υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (2kesypeiraxiol.sch.gr) ή με απλό ταχυδρομείο. Σε περίπτωση λειτουργίας Ε.Δ.Υ στη σχολική μονάδα, με την κατάθεση αιτήματος αιτήματος από το γονέα στέλνεται από την υπηρεσία μας μήνυμα στη σχολική μονάδα για την έγκαιρη έναρξης της απαιτούμενης δράσης της ΕΔΥ (ν.4823/21).

Σεβόμενοι, αφενός τις σύγχρονες επιστημονικές επιταγές που δίνουν έμφαση στην αυθεντική αξιολόγηση μέσω ποικίλων μορφών & μεθόδων & πηγών για τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων και αφετέρου, έχοντας εμπιστοσύνη στην επιστημονική υπόσταση των Εκπαιδευτικών, η σύνταξη της, Παιδαγωγικής Έκθεσης προς το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Πειραιά θέλουμε να αποτελεί Ελεύθερη Παραγωγή / Καταγραφή, που θα μας δίνει αντικειμενικές πληροφορίες για τα δυνατά και αδύναμα στοιχεία της προσωπικότητας του μαθητή και γενικότερα για το είδος και το βαθμό σοβαρότητας των εκπαιδευτικών αναγκών του.

Στο πλαίσιο της αρμονικής συνεργασίας, παρατίθενται ενδεικτικά, τομείς παρατήρησης του μαθητή, που, κατά περίπτωση και βαθμίδα, δύναται να αποτελέσουν τους άξονες καταγραφής της Παιδαγωγικής Έκθεσης:

 • Ακαδημαϊκές Δεξιότητες ( γνωστικά αντικείμενα)
 • Επικοινωνία
 • Συμπεριφορά (π.χ τήρηση κανόνων πλαισίου, διαπροσωπικές σχέσεις…)
 • Κοινωνικοποίηση / Συμμετοχή
 • Επεξεργασία Πληροφοριών/Οδηγιών
 • Κινητική Ανάπτυξη (π.χ αυτονομία στην καθημερινή διαβίωση)
 • Ενδιαφέροντα
 • Συνέπεια Φοίτησης / Σχολικών Υποχρεώσεων
 • Συνεργασία σχολείου με οικογένεια ή/και με άλλους φορείς
 • Υποστήριξη (π.χ Τμήμα Ένταξης, Διαφοροποίηση Διδασκαλίας, … άλλο)
 • Συνεργασία με Σύμβουλους Εκπαίδευσης και αρμόδιο Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και καταγραφή των προτάσεών τους
Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν Αξιολογικές Εκθέσεις. Η Έκθεση Αξιολόγησης χορηγείται στους γονείς ή κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας σε ειδική συνεδρίαση, όπου παρέχεται και προφορική ενημέρωση από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας αξιολόγησης και από την Προϊστάμενη του ΚΕ.Σ.Α. ΣΥ., εφόσον κρίνεται απαραίτητη η παρουσία της. Η διακίνηση της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης προς τη σχολική μονάδα ή σε άλλους φορείς γίνεται με ευθύνη των γονέων ή κηδεμόνων.
Ειδικά στις περιπτώσεις που το προς αξιολόγηση αίτημα αφορά ζητήματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μπορείτε βάσει του ν. 4823/21 να απευθύνεστε στη ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4823/2021 και αφορούν τα επίπεδα:
 • της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,
 • των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων ,
 • της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων,
 • της ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας και
 • της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου