ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΜΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ»

Την Πέμπτη 13/02/2020 Θα πραγματοποιηθεί βιωματική δράση στο 7ο Γυμνάσιο Νικαίας με τους/τις μαθητές/τριες της Γ’ Γυμνασίου (τμήματα Γ1, Γ2 και Γ3) με θέμα «Ανακαλύπτω πτυχές του εαυτού μου – Διαμόρφωση Ατομικού Προφίλ Μαθητή/τριας».

Σκοπός της δράσης αποτελεί η αναγνώριση από τους/τις μαθητές/τριες πτυχών του εαυτού τους με συνέπεια την διαμόρφωση ατομικού προφίλ μαθητή/τριας. Ειδικότερα θα διαπραγματευτούν θέματα όπως : Προσωπικά Χαρακτηριστικά μαθητών/τριών, Δεξιότητες/ Ικανότητες, Ενδιαφέροντα, Επαγγελματικές Αξίες και Αποδεκτές Συνθήκες εργασίας.

Η ανωτέρω δράση αποτελεί συνέχεια δράσης ενημέρωσης των μαθητών της Γ’ τάξης που πραγματοποιήθηκε στις 06/02/2020 με θέμα «Εκπαιδευτικές επιλογές μετά το Γυμνάσιο».

Υπεύθυνος δράσης: Καρακιόζης Κων/νος ΠΕ78, εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, 2ο ΚΕΣΥ ΠΕΙΡΑΙΑ