Βιωματικό σεμινάριο για την Αξιοποίηση της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης στη σχολική κοινότητα

Το 2ο ΚΕΣΥ Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης & ΑΑΔ του ΟΚΑΝΑ, το 6ο & 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής και την Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής συνδιοργανώνουν εξαήμερο (3 διήμερα) βιωματικό σεμινάριο στο μοντέλο της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης με θέμα: «Αξιοποίηση της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης στη σχολική κοινότητα» .

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 6ου & 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής καθώς και σε μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά εφόσον υπάρχει δυνατότητα λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων (μέγιστος αριθμός:24). Θα υλοποιηθεί σε τρεις συναντήσεις (3 διήμερα). Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020, η δεύτερη την Πέμπτη 12 & την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 και η τρίτη συνάντηση τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Απριλίου 2020. Θα διεξαχθεί στο Τμήμα Εκπαίδευσης & ΑΑΔ του ΟΚΑΝΑ, 09:00- 14:30, Ευδόξου 25, 11743, Νέος Κόσμος (τηλ. 210 9215750).

Σκοπός του σεμιναρίου αποτελεί η γνωριμία με την Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση (ένα επιτυχημένο μοντέλο για την προγραμματισμένη αλλαγή ειδικά για τη σχολική κοινότητα) και φιλοδοξεί να συμβάλει στην καλύτερη δυνατή διάχυση των πρακτικών Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης στις σχολικές μονάδες ευθύνης σε ένα πλαίσιο που προάγει την συμπερίληψη, την συνεργασία και την θετική ανταπόκριση.

Η παρακολούθηση είναι προαιρετική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη φόρμα στον σύνδεσμο: http://bit.ly/2G9B98C .