Προτάσεις Δημιουργικής Απασχόλησης & Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

Στα πλαίσια της Δημιουργικής Απασχόλησης & Εκπαιδευτικής Υποστήριξης το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά, συνέλεξε δωρεάν προσφερόμενο, χρήσιμο διαδικτυακό υλικό, καλύπτοντας πολύπλευρες ανάγκες Εκπαίδευσης , Πολιτισμού και Επιμορφωτικής Ψυχαγωγίας.

Το υλικό αυτό διατεθείτε δωρεάν για γονείς/κηδεμόνες και για μαθητές, ακολουθώντας τους συνδέσμους.