Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση Εκπαιδευτικών ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής

Η επιμορφωτική ημερίδα διοργανώνεται από τον Παναγιώτη Παππά (Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής), σε συνεργασία με τον Γεώργιο Μπαλαμώτη (Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης), την Ευσταθία Ηλιοπούλου (Προϊσταμένη του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά), τον Νικόλαο Παπαδόπουλο (Προϊστάμενο του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά) και τον Νικόλαο Χρυσάγη (Εκπαιδευτικό Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής, Φυσικοθεραπευτή).

Διαβάστε Περισσότερα

3η Εποπτεία Ψυχολόγων

Το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά προσκαλεί τους αναπληρωτές Ψυχολόγους του κλάδου ΠΕ23, οι οποίοι έχουν αναλάβει υπηρεσία στα πλαίσια του προγράμματος “Ψυχολόγοι στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία” κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020, όπως προσέλθουν στην υπηρεσία μας τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 10:00-14:00.

Διαβάστε Περισσότερα