Συνάντηση εργασίας Προϊσταμένων και Διευθυντών σχολικών μονάδων Περάματος

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ60 του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής Κυριακή Μέλλιου σε συνεργασία με την Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 Αρχοντία Μαντζαρίδου και με την Προϊσταμένη του 2ου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πειραιά (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ευσταθία Ηλιοπούλου, προσκαλούν τους/τις Προϊσταμένες και Διευθυντές των σχολικών μονάδων Περάματος

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση Εκπαιδευτικών ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής

Η επιμορφωτική ημερίδα διοργανώνεται από τον Παναγιώτη Παππά (Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής), σε συνεργασία με τον Γεώργιο Μπαλαμώτη (Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης), την Ευσταθία Ηλιοπούλου (Προϊσταμένη του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά), τον Νικόλαο Παπαδόπουλο (Προϊστάμενο του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά) και τον Νικόλαο Χρυσάγη (Εκπαιδευτικό Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής, Φυσικοθεραπευτή).

Διαβάστε Περισσότερα

3η Εποπτεία Ψυχολόγων

Το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά προσκαλεί τους αναπληρωτές Ψυχολόγους του κλάδου ΠΕ23, οι οποίοι έχουν αναλάβει υπηρεσία στα πλαίσια του προγράμματος “Ψυχολόγοι στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία” κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020, όπως προσέλθουν στην υπηρεσία μας τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 10:00-14:00.

Διαβάστε Περισσότερα

Επιμορφωτική Ημερίδα Εκπαιδευτικών Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ70, Έξαρχος Ιωάννης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων της E΄ & ΣΤ΄ τάξης (και των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης) των Σχολείων παιδαγωγικής κι επιστημονικής του ευθύνης, σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Μπαλαμώτη(PhDMSc) και την Προϊσταμένη του 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά, κ. Ευσταθία Ηλιοπούλου σε Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε Περισσότερα

Συνάντηση εργασίας των Δειυθυντών Σχολικών Μονάδων που υπάγονται στο 2ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πειραιά

Το 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής σε συνεργασία με το 2ο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πειραιά (Κ.Ε.Σ.Υ.) δια του ΣΕΕ Eιδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, κ. Γ. Μπαλαμώτη, του ΣΕΕ Αειφορίας κ. Α. Μανδρίκα και των παιδαγωγικά και επιστημονικά υπεύθυνων ΣΕΕ ΠΕ70: κκ. Φ. Εγγλέζου, Ι. Έξαρχου, Μ. Καλαματιανού και της προϊσταμένης του 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά, κ. Έφης Ηλιοπούλου προσκαλούν τους διευθυντές των σχολικών μονάδων

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση σε Ημερίδα «Καλές Πρακτικές Αγωγής Υγείας στα σχολεία της Δυτικής Αττικής με βάση την Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής – Γραφείο Αγωγής Υγείας, ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ), συνδιοργανώνουν Ημερίδα με θέμα: «Καλές Πρακτικές Αγωγής Υγείας στα σχολεία της Δυτικής Αττικής με βάση την Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση» 

Διαβάστε Περισσότερα