4η Εποπτεία Ψυχολόγων

Το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά προσκαλεί τους αναπληρωτές Ψυχολόγους του κλάδου ΠΕ23, οι οποίοι έχουν αναλάβει υπηρεσία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψυχολόγοι στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία» κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020, όπως προσέλθουν στην υπηρεσία μας τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρες 10:00–14:00.

Η συνάντηση έχει ως στόχο, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, την υποστήριξη και την εποπτεία των αναπληρωτών Ψυχολόγων που υπηρετούν σε σχολεία της περιοχής ευθύνης του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά.